marry in jail

Ślub - inny niż wszystkie...
Panna Młoda, Pan Młody i to, co pomiędzy "tak" a wiecznością.
Milczenie, wiara i niepewność. Nadzieja i groza. Wina, kara i łaska.
Najpiękniejsze z ludzkich uczuć i to szczególne miejsce - symbol wszystkiego, co na dnie człowieka.
Na ten ślub nie zaproszono gości, nie było śmiechu i muzyki.
Była tylko cisza, w której krzyczały cienie.
Światło wsiąkało w mury, a bolesny czas ulatywał przez kraty...